Ülke Analizleri

Chair: Ayhan Orhan
Uganda’da Finansal İstikrarın Değerlendirilmesi
Nuray Terzi, Nasuru Magomu
Türkiye Ekonomisinde Güven-Hisse Senedi Getiri İlişkisi
Huriye Gonca Diler, N. Serap Vurur
Yunanistan’ın Mali Yolu
Hale Kırmızıoğlu
2008 Küresel Ekonomi Krizi ile Türkiye’nin Temel Ekonomik Göstergeleri Üzerindeki Etkisinin Bir
Değerlendirmesi
Tuba Akpınar, Çiğdem Berna Kocaman
Bir Ekonomi Laboratuvarı Olarak Krizler: Ekonomistler, İktisat ve Konjonktür
Taner Güney

Leave a Reply