Tarım ve Sosyo-Ekonomi

Chair: Sema YILMAZ GENÇ
Türkiye Ekonomisi Özelinde Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisinin Analizi
Fatih Ayhan
Türkiye’de İşsizlik ve Suç İlişkisinin Sosyo-Ekonomik Analizi
Aynur Uçkaç
Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Toptancı Hallerinin Rolü ve Önemi: Kocaeli Merkez İlçe Yaş SebzeMeyve
Toptancı Hali Üzerine Bir Araştırma
Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz
Kamu Görevlilerini Sendika Üyesi Olmaya Yönelten Faktörler: Ankara İli Örneği
Elif Yüksel Oktay, Davut Tiryaki

Leave a Reply