Tarım ve İstihdam

Chair: Ayhan Orhan
İşgücü Piyasasının Analizinde Beveridge Endeksi’nin Kullanımı
Doğukan Salih Kutlutürk, Ayhan Orhan
Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Analizi
Kerem Çolak, Özgür Murat Çolakoğlu
Türkiye’de Organik Bitkisel Üretim
Mesude Ünal, Bahar Aydın Can
İzmir’de Bamya Üretiminde Girdi Kullanımı ve Maliyet Analizi
Sait Engindeniz, Özge Ulu, Bahar Aydın Can

Leave a Reply