Secretariat

Our Secretariat

Aslıhan Yardım

Aslıhan Yardım

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved

European Congress on Economic Issues VI kapsamında yayımlanan kitaplar aşağıda sunulmuştur.
Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları III | Proceedings Book VI