İktisadi Düşünce ve AB ile Ticaret

Chair: Mehmet Emin Yardımcı
Joseph Alois Schumpeter ve Frıedrich August von Hayek’in İktisadi Düşünce Farklılıkları Üzerine Bir
Değerlendirme
Sema Yılmaz Genç, Furkan Tarık Kurt
İslam İktisadı ve Metodolojisi Üzerine Ontolojik Bir Yaklaşım
Özkan Kılıçaslan
Fiyat ile Kalite İlişkisinin Değerlendirilmesi
Leyla Şenol, Murat Bolat
AB Üyesi Geçiş Ülkelerinde Kamu Özel İşbirliği Yatırımları: Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan Örneği
Berna Hızarcı Beşer
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Politikaları Üzerine Bir İnceleme
Burcu Karasakaloğlu

Leave a Reply