II. Avrupa Ekonomi Kongresi

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen II. Avrupa Ekonomi Kongresi yapılan açılış töreni ile bugün (16.11.2017) Kartepe Park Otel’de başladı.

Kongrenin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, il protokolü, ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyen, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında dünya üzerindeki en önemli sorunlar arasında ekonominin olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Bugün ülkeler ve toplumlar arası eşitsizliğin, insan yaşamına dair neredeyse tüm unsurların en büyük belirleyicisi konumunda olan ekonominin, akademik düzeyde değerlendirilmesini son derece önemli buluyorum.

Günümüz dünyası; kapitalist sistemin açmazları, dünyada kıt bulunan kaynaklar üzerindeki hakimiyet mücadelesi, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanları sadece bir pazar olarak görmesi sebebiyle oldukça zor günler geçirmektedir. Bu durumun sadece günümüzün sorunu olmadığı, ekonomi tarihine bakıldığında açıkça görülebilecektir.

Ekonomi tarihi bir tür “krizler tarihi” olarak yazılırken, her dönemde benzer açmazların yaşandığını görmek mümkündür. Bu nedenle “Ekonomide yeni trendler” başlığı ile gerçekleştirilecek bir kongrenin son derece önemli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Böylesi bir kongrenin Kocaeli’de, üniversitemiz ev sahipliğinde yapılıyor olmasını ise son derece anlamlı buluyorum” dedi.

Dünyanın en önemli ekonomileri arasında yer alan ülkemizin, ekonominin teorisine, yarınlarına ve planlamasına dair söz sahibi olması gerektiğine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Dünyanın “Endüstri 4.0’a” geçtiği, üretim biçimlerinin kökten değiştiği, yeni bir ekonomik çağın arifesindeyiz. Bu gelen çağda, yaşanan ve yaşanması muhtemel değişikliklere adapte olmak için planlı ve sistemli bir ekonomi dizaynının kaçınılmazlığı karşımızda büyük bir sorun olarak durmaktadır. Ekonomi bilimi, alanın uygulayıcıları tarafından bir tür “karlılık denklemi” olarak görülebilir. Oysa ekonomi konusu akademisyenler için bütün dünyanın sorunlarına çözüm olabilecek bir yol arayışı olarak algılanmalıdır. Akademik etiğin doğası gereği böyle bir sorumluluk hepimizin omuzlarındadır” ifadesinde bulundu.

“Mazlumun yanında olmayı ilke edinmiş aziz milletimiz içerisinden çıkacak çalışma ve fikirlerin, vahşi kapitalizmin dışında bir bakış açısı bulunmayan Atlantik Dünyası ve Kıta Avrupası için de gerekli olduğuna inanıyorum” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya beşten büyüktür” ifadesi yalnızca belli ekonomik dayatmalara karşı söylenmiş bir söz olmanın ötesinde bir tespit niteliği taşımaktadır. Bahsi geçen beş devletin temel gücünün ekonomik yaptırımlar ya da dünya ekonomisine yön vermek olduğu düşünüldüğünde bu tespit daha da anlamlı hale gelmektedir.

O halde “edilgen” değil “etken” olabilmek, belirleyici olabilmek, ekonomik arenada güçlü olabilmek için konunun teorisi ve pratiğine aynı anda hakim olabilmeliyiz. Bunun yolu da konunun akademik olarak nitelikli bir şekilde ele alınması ile ortaya çıkacaktır. Bundan önce hammaddeye sahip olmayan ya da hammadde işlenişi sağlayan ağır sanayii yönetmeyen ekonomilerin, büyüme ihtimali oldukça düşüktü. Bu tür bir alanda atılım yapmak ve öncü olmak ise yatırım maliyetleri sebebiyle son derece zordu. Ancak gelmiş olduğumuz süreç, bilişim, tıp, mühendislik ve bunun gibi alanlarda katma değeri yüksek üretime izin verecek bir noktaya varmıştır.

Bugün bir bilişim uygulaması çok uluslu şirketlerden daha değerli hale gelebilmektedir. Dolayısıyla; fikri, yenilikçi düşünmeyi ve girişimciliği baz alan yeni ekonomik düzende yerimizi alma fırsatı doğmuştur. Bu fırsat karşımızdayken, yapılacak sistematik bir planlamanın gerekliliği açık seçik ortaya çıkmaktadır.” Rektörümüz son olarak kongrenin ekonomide yeni trendler üzerine önemli katkılar sunacağını belirterek, kongrenin gerçekleşmesinde desteği bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, Kartepe Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ile gerçekleştirdiği çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona imza attığını aktararak, belediyenin hayata geçirdiği projeler ile ilgili bilgi verdi. Kartepe ilçesinin turizm yanında, ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ve lojistik merkezlerinden biri durumunda olduğunu söyleyen Hüseyin Üzülmez, “Belediye olarak destek verdiğimiz ve düzenlediğimiz bu tip organizasyonlarla Kartepemizin güzelliklerini ulusal ve uluslararası misafirlerimize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

Kongre Başkanı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Koç, kongre ile ilgili bilgiler verdi. Geçtiğimiz yıl ilkini bir AB Projesi olan “Genç İstihdama Kayıtdışısız Kalma” kapsamında düzenlediklerini, bu yıl ise Kocaeli Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, The University of Dqbrowa Gornicza, Utenos Kolegija ve Rauf Denktaş Üniversitesi ortaklığında, Kartepe Belediyesi destekleriyle daha kapsamlı olarak kongrenin yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Koç, kongreyi kaliteden ödün vermeden uzun soluklu hale getirmek istediklerini ifade ederek, “Kongremizi, biri yurtiçi biri yurt dışı olmak üzere yılda 2 defa düzenleme kararı aldık. Bu yıl kongremize 113 bildiri başvurdu ve bunlardan 80’i kabul gördü. Kongremizde 25 ülkeden 139 katılımcı yer alıyor. Kongremizin gerçekleşmesine verdikleri destekler nedeniyle Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ve düzenleme kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrenin açılışında University of Dqbrowa Gornicza Rektörü Zdzislawa Dacko-Pikiewicz’in gönderdiği mesaj da okundu. Kongrenin açılış konferanslarında ise Massachusetts at Amherst Üniversitesi’nden Gerald C. Friedman, “The Decline of ‘Jobs’ in Advanced Capitalist Economics” konusunda, Türk-Alman Üniversitesi’nden Aykut Kibritçioğlu ise “İyi Bir (Akademik) İktisatçı Olmak Niçin Zordur?” konusunda konuşma gerçekleştirdiler.

16-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongrede, Turizm, Teknoloji, Sağlık Ekonomisi, Dış Ticaret, Tarım ve İstihdam, Enerji Ekonomisi, İktisat Tarihi, Hukuk, Uluslararası Ticaret gibi farklı konularda bilim insanları bildiriler sunacak.

Leave a Reply