Hukuk ve Ekonomi

Chair: Mehmet Fethi Şua
Hukuki Boyutuyla Elektronik Ticaret
Esra Hamamcıoğlu
Hukuki Yönden Akıllı Sözleşme Kavramı
Argun Karamanlıoğlu
Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
Levent Biçer
Bayilerin Denkleştirme İsteminde (Portföy Tazminatı) Bulunabilmesini Düzenleyen TTK m. 122/5’in
Değerlendirilmesi
Mehmet Fethi Şua

Leave a Reply