Enerji Ekonomisi ve AB ile İlişkiler

Chair: Musa Karademir
Avrupa Birliği Modelinde Orta Asya’da Yeni Bir Entegrasyon Süreci: Orta Asya Ekonomik Birliği
(OAEB) ve Karadeniz Güvenliğine Etkileri
Musa Karademir
Enerji Güvenliğine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kullanımının Ekonomik Boyutları
Senem K. Dışkaya
İzmir’de Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi
Duran Güler, Sait Engindeniz, Bahar Aydın Can
Almanya ve Türkiye’nin Balkanlardaki İhracat ve Yatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi
Elif Nuroğlu, Hüseyin Hayri Nuroğlu

Leave a Reply