Month: November 2017

Makro Ekonomi ve Konut Piyasası

Chair: Gülten Dursun
Türkiye’de Konutların Niteliği ve Konut Yaşam Endeksi
Vehbi Başer, Kemal Aydın
Türkiye’de Konut Sektörünün Makro Ekonomik Etkileri
Şafak Işık, Ayhan Orhan
Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyon ve Büyüme Üzerine Asimetrik Etkileri
Tezcan Abasız, Aycan Can

Marketing and Bussiness

Chair: Erhan Öruç
Strategic Entrepreneurship
Anıl Değermen Erenkol, Ebru Doğan
Distribution Strategies for Services in Algeria: An Exploratory Study among Services SMEs
Meriem Azamoum, Tarik Azkak
Measuring IT Capability under the Framework of Resource Based View
Hüseyin Hayri Nuroğlu

Energy Economics I

Chair: Ferhat Pehlivanoğlu
The relationship between Energy Efficiency and Economic Performance in G20 Countries
Kıvılcım Metin Özcan, Ayşegül Uçkun
Energy Security of Transit Countries
Aslıhan Anlar
Analysis of a Ground-Source Heat Pump in Thermodynamic Means and The Economic Importance of
Heat Pumps
Çağatay Yıldız, Halil İbrahim Saraç, Cenk Çelik
Corporate Social Responsibility in the Energy Sector in Poland
Maria Ochwat

İktisadi Düşünce ve AB ile Ticaret

Chair: Mehmet Emin Yardımcı
Joseph Alois Schumpeter ve Frıedrich August von Hayek’in İktisadi Düşünce Farklılıkları Üzerine Bir
Değerlendirme
Sema Yılmaz Genç, Furkan Tarık Kurt
İslam İktisadı ve Metodolojisi Üzerine Ontolojik Bir Yaklaşım
Özkan Kılıçaslan
Fiyat ile Kalite İlişkisinin Değerlendirilmesi
Leyla Şenol, Murat Bolat
AB Üyesi Geçiş Ülkelerinde Kamu Özel İşbirliği Yatırımları: Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan Örneği
Berna Hızarcı Beşer
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Politikaları Üzerine Bir İnceleme
Burcu Karasakaloğlu

Enerji Ekonomisi 2

Chair: Selçuk Koç
Çevresel Kuznets Eğrisinin MIST Ülkelerinde Geçerliliğine Yönelik Panel Veri Analizi
Füsun Çelebi Boz, Ömer Faruk Gültekin
İşletmelerde Enerji Verimliliğinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi
Leyla Şenol, Gülşen Akman
CO2 Emisyonu, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Nüfus ve Orman Alanı: Panel Verileri Analizi
Shukhrat Saidmurodov, Selçuk Koç
Yarışılabilir Piyasalar Modelinin Batık Maliyet ve Potansiyel Rekabet Kavramları Altında Analizi
Ferhat Pehlivanoğlu, Muhammet Rıdvan İnce

Hukuk ve Ekonomi

Chair: Mehmet Fethi Şua
Hukuki Boyutuyla Elektronik Ticaret
Esra Hamamcıoğlu
Hukuki Yönden Akıllı Sözleşme Kavramı
Argun Karamanlıoğlu
Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
Levent Biçer
Bayilerin Denkleştirme İsteminde (Portföy Tazminatı) Bulunabilmesini Düzenleyen TTK m. 122/5’in
Değerlendirilmesi
Mehmet Fethi Şua

Tarım ve İstihdam

Chair: Ayhan Orhan
İşgücü Piyasasının Analizinde Beveridge Endeksi’nin Kullanımı
Doğukan Salih Kutlutürk, Ayhan Orhan
Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Analizi
Kerem Çolak, Özgür Murat Çolakoğlu
Türkiye’de Organik Bitkisel Üretim
Mesude Ünal, Bahar Aydın Can
İzmir’de Bamya Üretiminde Girdi Kullanımı ve Maliyet Analizi
Sait Engindeniz, Özge Ulu, Bahar Aydın Can

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved